Noodzakelijke waarheden. Noodzakelijk verband tussen de ideeen van denken en bestaan en tussen de ideeen van deel en geheel.
Oordelen over zintuiglijke waarnemingen, zoals het regent buiten, dan spreekt men over contingente of empirische waarheden. Hiervan is ook het tegendeel waar.

Rapporteer - Plaats commentaar