Noodweerexces:
  • art. 41 lid 2 Sr.
  • hierbij wordt een noodsituatie verondersteld, waarbij iemand de grenzen van de redelijke verdediging overschrijdt als een onmiddellijk gevolg van 'een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt'. --> de proportionaliteit is overschreden, maar aannemelijk is dat déze verdachte in déze situatie niet anders kan handelen.
  • Er is wettelijk sprake van een zogenaamde dubbele causaliteit: de overschrijding van de grenzen moet het gevolg zijn van een hevige gemoedsbeweging, terwijl die gemoedsbeweging op haar beurt weer het gevolg moet zijn van de aanranding.

Rapporteer - Plaats commentaar