nominaal= naam
ordinaal=orde
continu= kwantitatief: interval/ratio

*gelijke verschillen zonder nulpunt = interval schaal
*gelijke verschillen met natuurlijk nulpunt=n ratio schaal

Rapporteer - Plaats commentaar