Noem een voorbeeld waar natuurkunde en scheikunde bij elkaar komen