Noem een aantal rechtsstatelijke en bestuurlijke tekortkomingen van wetgeving:

  • deze doen zich met name voor bij beleidsinstrumentele wetten: te beknellend voor burgers en maatschappelijke organisaties, soms niet of nauwelijks uit te voeren of te handhaven, onvoldoende samenhang tussen de wetten onderling, onnodig ingewikkeld en ondoorzichtig of in strijd met hogere rechtsregels.

    Rapporteer - Plaats commentaar