Noem drie hormonen die een rol spelen bij de GnRH release in vrouwen