Noem de vier functies van de plasmamembraan?

    1. fysieke isolatie: de plasmamembraan vormt een fysieke barrière die de binnenkant van de cel scheidt van de omringende extracellulaire vloeistof. de omstandigheden binnen en buiten de cel zijn sterk verschillend. deze verschillen moeten in stand blijven om de homeostase te handhaven.
    2. reguleren van de uitwisseling met de omgeving: de plasmamembraan reguleert het binnenkomen van ionen en voedingsstoffen, het verwijderen van afvalstoffen en het afgeven van klierproducten.
    3. gevoeligheid voor de omgeving: de plasmamembraan is het eerste deel van de cel dat door veranderingen van de extracellulaire vloeistof wordt beïnvloed. de membraan bevat ook verschillende receptoren waarmee de cel specifieke moleculen kan herkennen en op deze moleculen kan reageren.
    4. structurele stevigheid: door gespecialiseerde verbindingen tussen celmembranen of tussen membranen en extracellulaire stoffen, rijgen weefsels een stabiele structuur.

    Rapporteer - Plaats commentaar