Noem 4 hoofdactiviteiten van de bank.
A: 1- Transformatie (rentemargebedrijf; geldscheppende functie):
2- betalingsverkeer: giraal en chartaal: veilig en efficiënt betalingsverkeer
3- bemiddelen en adviseren: verzekeringen, aandelen
4 - aanbieden van specifieke producten bijv. indekken risico van koersschommelingen aandelen, valuta

Rapporteer - Plaats commentaar