Noem 2 voorbeelden van auomatiseringsmaatregelen

  • General controls: de algemene beveiliging van gegevensbestanden en ontwerp, beveiliging en gebruik van
   computerprogramma’s. Dit betreft fysieke beveiliging van apparatuur door brandpreventie, bescherming tegen wateroverlast, klimaatregeling, calamiteitenplan en/of noodstroomvoorziening, maar ook organisatorische maatregelen zoals functiescheiding en up-to-date programma-, systeem en gebruikersdocumentatie.
  • Application controls: een zo groot mogelijke zekerheid verkrijgen over het feit dat ingevoerde gegevens juist en volledig worden verwerkt. Te onderscheiden in de volgende groepen:


  § Bestaanbaarheidscontroles § Redelijkheidscontroles
  § Verbandscontroles
  § Totaalcontroles
  § volledigheidscontroles 

  Rapporteer - Plaats commentaar