Nodig is dat de benoeming door de bestuurder wordt aanvaard. er ontstaat dan een tweeledige  verhouding enerzijds maakt de bestuurder deel uit van de vennootschap anderzijds staat hij tot de vennootschap in een contractuele verhouding. deze tweeledige verhouding wordt aangeduid als vennootschapsrechtelijke betrekking. De wet gaat ervan uit dat over het algemeen sprake is van een arbeidsovereenkomst  131 en 134 L 3  Tussen vennootschap en de bestuurder bestaan een vennootschaprechtelijke betrekking die een contactueel element bevat.  Art. 241131 geeft een afwijkende processuele regeling. Is er geen arbeidsverhouding dan moet het contractuele element worden gekwalificeerd als opdracht.
voor bestuurders wordt op 3 punten afgeweken van de voor andere werknemers geldende regels:
herstel dienstbetrekking kan niet worden  uitgesproken 2:134/244
BBA is nvt
rechtbank is bevoegd niet kantonrechter 2:131/241

Rapporteer - Plaats commentaar