Nieuwe ontwikkelingen
Omdat mensen met diabetes mellitus vaak gevoelloze vingertoppen krijgen van het vele bloedprikken, zijn er verschillende ontwikkelingen die prikken overbodig kunnen maken.
Naaldloos glucosewaarde meten
 Continue glucose meting met een dunne onderhuids ingebrachte sensor.
 In Nederland heeft TNO een apparaat ontwikkeld dat met licht de glucosewaarde meet. Het apparaat schijnt licht op de huid. De glucosemoleculen in de huid kaatsen een bepaald licht terug. Aan de hand van dit teruggekaatste licht kan de glucosewaarde bepaald worden. Deze ontwikkeling bevindt zich nog in een testfase5    
 Wetenschappers in Californië hebben een sticker ontwikkeld waarmee mensen met diabetes mellitus hun glucosewaarde kunnen meten. Het plakkertje bevat twee elektrodes die op de huid worden geplaatst. Ze meten de glucosewaarde in zweet. De stickers worden nog getest en verbeterd. De bedoeling is dat de stickers een Bluetooth-chip krijgen. De cliënten kunnen dan een app gebruiken voor het aflezen van de bloedglucosewaarde1 .

Rapporteer - Plaats commentaar