Wat is een originaire verkrijging?

  • Bij een originaire verkrijging verwerft men een nieuw recht. Men ontleent zijn recht niet aan een rechtsvoorganger, maar het recht ontstaat nieuw bij de verkrijger. Er is geen sprake van een rechtsovergang. Een voorbeeld van een originaire verkrijging is inbezitneming (art. 5:4 BW).

    Rapporteer - Plaats commentaar