5 fasen casemanagement

 • 1. assessment: vragen en behoeften cliënt geïnventariseerd
  2. planning: hulpverlenersplan opstellen
  3 Linking: manager legt verbindingen tussen deelnemers die bijdragen aan het hulpverlenersplan
  4.monitoring: bewaken uitvoering hulpverlenersplan
  5 evaluation:  evalueren traject.

  Rapporteer - Plaats commentaar