Naar een juridische categorie:
Er komen tegelijkertijd twee kwesties aan de orde: ten eerste de vraag welke regel de meest toepasselijke is en ten tweede de vraag welke feiten nader moeten worden onderzocht.
De voorwaarden die in de regel worden genoemd dienen dus als zoeklicht waarmee de werkelijkheid wordt bestreken. Zij lichten uit welke feiten voor nader onderzoek in aanmerking komen. Tegelijkertijd hangt het van de feiten af welke van de mogelijk toepasselijke regels door de rechter wordt gekozen.

Rapporteer - Plaats commentaar