Motivatietheorieën kunnen verdeeld worden in volgende drie groepen:

  • 1. Theorieën die uitgaan van instincten en driften als motivatiebron: hiertoe behoort onder andere de theorie van Freud die ervan uitgaat dat al het gedrag wordt gemotiveerd door seksuele drift en doodsangst.
    2. Theorieën die ervan uitgaan dat persoonlijkheidsverschillen leiden tot verschillen in motivatie en dus tot verschillen in gedrag: hiertoe behoren de theorieën van neofreudianen, de theorie van de drie basisbehoeften van McClelland en de behoeftehiërarchie van Maslow.
    3. Theorieën die ervan uitgaan dat motivatie tot gedrag ontstaat door cognitieve processen: hiertoe behoort de verwachtingstheorie van Vroom.

    Rapporteer - Plaats commentaar