Moet je een voltmeter in of buiten de stroomkring aansluiten?