met welke persoonlijkheidsvariabelen zijn mensen doorgaans beter bestand tegen stress en hanteren ze vaak betere copingstijlen?

  1.  type B persoonlijkheid: werken hard maar zijn relaxed, geen stresseffecten
  2. selfesteem : gevoel van eigenwaarde op grond van realistische inschatting;
  3. self-efficacy: persoonlijke beoordeling van eigen vermogen om handelingen uit te voeren die nodig zijn om bepaalde effecten te bereiken in bepaalde situaties;
  4. interne locus of control: geloof in de invloed van de eigen persoon op situatie(intern georiƫnteerd)
  5. gehardheid: interne locus, commitment, veerkracht fungeert als buffer tegen stress.

  Rapporteer - Plaats commentaar