Met welk begrip wordt het volgende aangeduid:

De overgang van het ambachtelijke handwerk naar massale productie met gebruik van stoomkracht, machines, nieuwe schijdkundige processen en steenkool.