Men spreekt ook wel van conversiekoers, dit is de conversieprijs uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de te verkrijgen aandelen.
De begrippen conversieprijs en conversiekoers worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.

Rapporteer - Plaats commentaar