Meetmethoden voor motieven:

  • 1. Observatie: observatie van gedrag;
    2. Interview: met de consument gaan praten;
    3. Schriftelijke vragenlijst (self report): de consument geeft zelf zijn motieven weer voor het vertonen van bepaald gedag;
    4. Projectieve technieken: woordassociatietest, het laten afmaken van zinnen en de thematic apperception test.

    Rapporteer - Plaats commentaar