Meeste 18e eeuwse codificaties en codificatiepogingen:

    1. Allgemeine Landrecht in Pruisen
    2. Commissie van 12 in de Bataafse Republiek
    Deze 2 codificatie(pogingen) zijn opgezet als 'encyclopedische codificaties, dat wil zeggen:
    wetboeken waarin zoveel mogelijk onderdelen vanhet geldende recht in waren opgenomen (dus alle disciplines in 1).

    Rapporteer - Plaats commentaar