Meertens: er is sprake van vooroordelen wanneer: aangeleerde predispositie om op een consistent ongunstige wijze te oordelen over een groep als geheel of over een individu, omdat die deel uitmaakt van die groep. Vooroordelen bestaan uit drie componenten: een cognitieve(foute ideeën), een affectieve (emoties die worden opgeroepen bij een groep) en een gedragsmatige (negatieve gevoelens lijden tot discriminatie)

Rapporteer - Plaats commentaar