Meer dan Plato schreef A. over afzonderlijke wijsgerige disciplines. Verder introduceerde hij de waarneming: het empirisch onderzoek. 
In de Griekse filosofie is de gemeenschap van mensen belangrijker dan het individu en het besturen van die gemeenschap een politieke wetenschap.

Rapporteer - Plaats commentaar