Media, en zeker de moderne media, kunnen je zelfs zo in beslag nemen, dat je het gevoel krijgt helemaal in de door het medium opgeroepen werkelijkheid op te gaan. Het gevoel zelf aanwezig te zijn in een door een medium gecreƫerde omgeving wordt aangeduid met de term presence. In de theorie worden verschillende soorten presence onderscheiden, zoals ruimtelijke precense, betrokkenheid en natuurlijkheid. Ruimtelijke presence heeft betrekking op het gevoel in een echte fysieke ruimte te zijn, hoewel de omgeving niet echt is maar gemedieerd. Betrokkenheid slaat op de intensiteit en het plezier dat in een gemedieerde omgeving wordt ervaren, Natuurlijkheid heeft ermee te maken dat de gemedieerde karakters of personen worden waargenomen als echt. Van belang is hier dat hoe groter de gevoelde presence is, des te intenser en vollediger de beleving en de verwerking van informatie uit de gemedieerde omgeving zijn. Dat wil dus zeggen dat een betere techniek om presence te verhogen ook leidt tot betere informatieverwerking. De toenemende mogelijkheden van grote beeldschermen, 3D-displays en zelfs virtual reality-omgevingen bieden dus ook grote mogelijkheden voor overdracht van allerlei soorten informatie, van nieuwsberichten en educatie tot voorlichting en reclame. Zo toont onderzoek van De Boer, Verleur, Heuvelman & Heynderickx aan dat commercials die via een 3D-beeldscherm worden aangeboden een groter gevoel van presence en een positievere merkattitude oproepen dan wanneer diezelfde commercials op een 'gewoon' 2D-beeldscherm worden gepresenteerd. Overigens bleek uit dat onderzoek tevens dat 3D-presentatie niet noodzakelijkerwijs beter in het geheugen van de kijker blijft hangen dan 2D-presentatie. Een hoge mate van presence roept namelijk tevens een hoge mate van arousal op, waardoor ons informatieverwerkingssysteem overbelast kan raken.

Rapporteer - Plaats commentaar