Mag het gerechtshof een dagvaarding voor de terechtzitting in eerste aanleg die niet goed betekend is, ambtshalve nietig verklaren?

  • Nee, in beginsel niet. Het gerechtshof dient de zaak zelf af te doen, tenzij de advocaat-generaal of de verdachte ter terechtzitting terugwijzing naar rechtbank verlangt, art. 422a lid 1 Sv. De wetgever heeft dus het belang van snelle afronding v.d. zaak vooropgezet. Als de procespartijen er prijs op stellen dat de zaak teruggaat naar eerste aanleg, zullen zij die wens duidelijk te kennen moeten geven. Daarvoor is nodig dat de verdachte (of gemachtigde raadsman) ter terechtzitting verschijnt. Dat is alleen anders als de verdachte niet tevoren op hoogte was v.d. zitting in hoger beroep. Voor dat geval kent art. 422a lid 1 Sv bijzondere regeling. Het hof moet dan de inleidende dagvaarding ambtshalve nietig verklaren.

    Rapporteer - Plaats commentaar