Maar hoe kunnen we verklaren waarom mensen graag naar reality-tv en emotie-tv kijken? Calvert noemt het kijken naar reality-tv een vorm van 'gemedieerd voyeurisme'. De kijker is gluurder geworden. De aantrekkingskracht van dergelijke formats is volgens hem dat het plezierig is om kennis te nemen van wat normaliter privé of verboden is, in de zin van ontoegankelijk. Het gaat daarbij om gewone mensen met wie identificatie gemakkelijk is. Als kijker kunnen we datgene wat mensen in de situaties waarin ze verzeild raken doen, vergelijken met wat we zelf in die situaties zouden doen. Vaak pakt dat in ons voordeel uit - we zouden het zelf vaak veel beter hebben aangepakt - zodat ook onze zelfachting stijgt. Als kijker voel je je betrokken bij de handelingen van de mensen op het scherm, zonder dat je de verantwoording voor hun daden draagt. En je kunt er bovendien nog wat van leren! Van belang is wel dat de mensen op het scherm als 'echt' overkomen: authenticiteit is van groot belang voor de geloofwaardigheid.

Rapporteer - Plaats commentaar