Leidt het beroep in cassatie tot een nieuwe feitelijke behandeling en beoordeling?

  • Nee. De HR kan het arrest vernietigen wegens verzuim van vormen of schending v.h. recht m.u.v. het recht van vreemde staten (art.  79 Wet RO). Centraal staan daarbij de tegen de bestreden beslissing ingebrachte klachten, die middelen van cassatie worden genoemd, art. 437 Sv.

    Rapporteer - Plaats commentaar