Leg uit wat bedoeld wordt met het begrip rendement.