leg nps uit passives, promoters, en detractors

  • om de sterkte van de relatie met de klant te meten.  de ultieme vraag volgens het programma in hoeverre zal je ons bedrijf aanbellen aan collega's of vrienden? op schaal van 1 tot 10 geeft men een negen of tien dan zijn het promoters, geeft men een 7 of 8 zijn het passives geeft men lager dan zijn hett detarctors

    Rapporteer - Plaats commentaar