Leg de volgende begrippen uit: declaratieve kennis (ook wel conceptuele kennis), procedure kennis en metacognitieve kennis.

  • Declaratieve kennis: Dit zijn definities, formules, wetten, verschijnselen en verbanden binnen kennisdomeinen. Dit type kennis is gemakkelijk terug te vinden in kennisbronnen. Declaratieve kennis vergeten we relatief snel wanneer die niet regelmatig geactiveerd wordt.

    Procedurele kennis: Dit zijn methodes waarbij declaratieve kennis wordt gebruikt. Het kan gaan om zeer specifieke procedurele kennis (bv. schaatsen, fietsen, breuken vereenvoudigen, regelmatige werkwoorden uit het Frans kunnen vervoegen) of meer algemene procedurele kennis, die een concreet kennisdomein overschrijdt. Procedurele kennis is minder gemakkelijk op te slaan. Het verwerven vraagt meer tijd dan bij declaratieve kennis.

    Metacognitieve kennis: Dit gaat om kennis over onze eigen cognitie, over onze eigen kennisverwerving. Metacognitie is iemands kennis over de eigen cognitieve processen en producten en de actieve monitoring en uiteraard de eruit volgende regulatie van deze processen bij cognitieve objecten en/of data waarop ze betrekking hebben. Cognitie over cognitie, denken over je eigen denken.

    Rapporteer Plaats commentaar