Leerdoelen:
uit kunnen leggen:
- vanuit welk perspectief Latour het wetenschappelijk bedrijf heeft onderzocht
- wat wordt bedoeld met stabilisatie van wetenschappelijke netwerken
- wat de idee is achter de term sociale constructie van uitvindingen
- wat wordt bedoeld met betekenisflexibiliteit
- wat de term theoriegestuurde waarneming inhoudt
- waarom niet alle wetenschappers volgens de empirische cyclus te werk gaan

Rapporteer - Plaats commentaar