Leerdoel: de student kan de .... op grond van het ... benoemen