Latere generaties hadden kritiek op de Batolisten: Humanisten