Kun je de schematische weergave van de vermenigvuldiging van een virus tekenen en uitleggen (lysogene en lytische cyclus)

  • Lysogene cyclus is de bovenste cyclus; het viraal genetisch materiaal bevindt zich in het genoom van de gastheercel
    Lytische cyclus is de onderste cyclus, hier wordt het virus DNA verdubbeld en het gastheer DNA afgebroken. Virusdeeltjes worden gevormd en lyseren de cel waardoor het virus weer in grote getalen vrij komt

    Rapporteer - Plaats commentaar