kenmerkend voor het preparadigmatische stadium

  • in dit stadium is geen sprake van het verliezen van een heersende paradigma (geen sprake van beconcurrerende varianten van het heersende paradigma). In dit stadium bestaan er een aantal zelfstandige paradigma zonder enig verwantschap naast elkaar

    Rapporteer - Plaats commentaar