kenmerken integratiefase:

- marktbenadering > oplossen van problemen en wensen van de klant staat centraal > primair gericht op service verlening aan klanten. Kan op 2 manieren: 1) levering van hun producten of diensten of 2) door dienstenpakketten aan te bieden, die (in)direct met het product te maken hebben (branchevervaging)
+ servicegericht en klantvriendelijk
+ soms branchevervaging

- organisatie > toegankelijker maken voor klanten (bijv. telefonische bereikbaarheid). intern; mens centraal. Matrix- of projectorganisatie is kenmerkend voor de integratiefase; + verplatting.
+ integratie van interne en externe organisatie
+ matrix- of projectstructuur
+ verplatting door verdeling van managementtaken en verdwijning van staffuncties

- leiderschap > richtinggevend, begeleidend, ondersteunend. Geeft richting i.p.v. opdrachten tot realisatie van doelen. > leiderschap op beleid en vernieuwing. Zwaartepunt ligt op zelfontplooiing en zelfcontrole> vereist:
> zinvolle doelstellingen
> duidelijke normstellingen (medewerker moet precies weten wat er verwacht wordt.
> terugkoppeling van informatie (medewerker moet resultaat van zijn inspanningen weten)
> aangepast leiderschap
+ leiderschap is richtinggevend, begeleidend, ondersteunend en gericht op beleid en vernieuwing
+ stijl van leidinggeven is participerend, democratisch en flexibel.

Rapporteer - Plaats commentaar