kenmerken differentiatiefase:

- marktbenadering > meer anonieme markt; aandacht gaat uit naar nieuwe producten of diensten > klant staat minder centraal; iedereen is bezig overzicht te scheppen in de wanorde aan het einde van de pioniersfase
+ externe invloeden worden steeds groter
+ markt wordt anoniemer
+ sterkere gerichtheid op product dan op menselijke aspecten

- organisatie > eigenaar moet ordening aanbrengen in het web van ontwikkelingen en externe invloeden > structuur van de organisatie moet worden aangepast. Resultaat is een doordachte:
> structuur en taakverdeling > lijnstructuur is inet meer voldoende; werkvloer staat onder druk, eigenaar kan het niet meer overzien: 2 dingen doen: 1) meer productiemederwerkers aantrekken. 2) meer specialisten aantrekken. Resultaat: lijn-staforganisatie. Uitbreiding van managementfuncties voor goede coördinatie. Daarnaast veel voorschriften en procedures ontwikkeld.
> productiemethode en controle > niet mogelijk voor topleiding om het hele productieproces te beheersen en te controleren; maatstaven worden ontwikkeld om kwaliteit en gelijkvormigheid van producten te garanderen; leidt tot standaardisatie van het productieproces 
+ interne organisatie wordt gestructureerd, resulteert vaak in lijn-stafstructuur
+ taakverdeling, uitbreiding managementfuncties, staffuncties en productieproces
+ standaardisatie van productieprocessen

- leiderschap > erop gericht het productieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen; managers richten dus vooral op planning en organisatie; leidinggeven is meestal sturend en controlerend. Leiderschapsstijlen zijn autocratisch of instrumenteel leiderschap
+ leiderschap is dirigerend en controlerend, gericht op planning en organisatie
+ stijl van leidinggeven is autocratisch of instrumenteel

Rapporteer - Plaats commentaar