Karaktertrekken die maken dat het kind sociaal onhandig is of geïsoleerd raakt:

    • Verlegen en schuchter: Kinderen maken geen contact, anderen laten hen links liggen, drempel wordt steeds hoger.
    • Overheersende kinderen: Als ze steeds de baas willen spelen, gaan leeftijdsgenoten ze vermijden.
    • Drukke en impulsieve kinderen: Hun gedrag is te egocentrisch voor hun leeftijd en ze hebben een gebrek aan zelfbeheersing waardoor andere kinderen ze irritant vinden. De afwijzing werkt bij dit kind weer agressie op waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

    Rapporteer - Plaats commentaar