Kan een gratieverzoek ertoe leiden dat (verdere) tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak achterwege blijft?

  • Ja, echter een gratieverzoek wordt door WvSv niet gezien als rechtsmiddel. Een gratieverzoek leidt er ook niet toe dat de zaak wordt voorgelegd aan een rechter die de bevoegdheid heeft de genomen beslissing teniet te doen. Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit, art. 122 GW, al brengt de rechter wel een advies uit dat gewoonlijk zwaar weegt. En de rechterlijke beslissing waarvan gratie wordt gevraagd, blijft onaangetast.

    Rapporteer - Plaats commentaar