Jezus staat op uit zijn graf en gaat naar zijn discipelen. Hij geeft hen een opdracht mee, welke? Wat zijn de discipelen geworden?

  • Zijn leer verspreiden en nieuwe volgelingen te dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.
    Discipelen zijn apostelen geworden. (verkondigers van het geloof)

    Rapporteer - Plaats commentaar