Je hebt 7 taalkundige aspecten, namelijk: fonologisch, lexicale/semantische, syntactisch, morfologisch, tekstueel, pragmatisch en orthografisch. Wat houden ze in?

 • Fonologisch component: in gedachten uitspreken dan pas opschrijven
  Lexicale en semantisch: gedachten in woorden uitdrukken. zorgen dat het zo overkomt als bedoelt.
  Syntactisch: woorden tot goed lopende zinnen combineren
  Morfologisch: belangrijk voor correcte spelling
  Tekstueel: kop, staart, logische tekstverbanden en goede redeneringen
  Pragmatisch: zorgen dat doel wordt behaald door manier van schrijven
  Orthografisch: spelling en interpunctie

  Rapporteer - Plaats commentaar