Is in het geval van huwelijk tevens het vermogen van de partner aansprakelijk voor zijn vermogen?