Is het verzet uit art. 257e Sv een rechtsmiddel?

  • Het voldoet niet volledig aan de definitie van rechtsmiddel. De strafbeschikking is geen beslissing v.d. strafrechter. Maar aan de andere elementen v.d. definitie voldoet het verzet wel: het verzet staat de verdachte ter beschikking en heeft tot gevolg dat een beslissing waar hij het niet mee eens is, wordt voorgelegd aan een rechterlijke instantie die deze teniet kan doen. De wetgever heeft ook duidelijk aangegeven het verzet als een rechtsmiddel te zien. Dat wijst erop dat voor een strafvorderlijk rechtsmiddel niet langer essentieel is dat het zich tegen een beslissing v.d. strafrechter richt.

    Rapporteer - Plaats commentaar