Is het mogelijk om te klagen bij het EHRM?

  • Ja, art. 34 EVRM. Iedere natuurlijke persoon die beweert slachtoffer te zijn van een schending door een v.d. Hoge Verdragsluitende partijen v.d. rechten die in het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn vervat, kan een verzoekschrift indienen. Het EHRM kan de zaak in behandeling nemen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, art. 35 EVRM. Daarmee vertoont deze procedure enige gelijkenis met een buitengewoon rechtsmiddel. Maar het EHRM kan een strafrechtelijke veroordeling niet teniet doen. Het kan slechts uitspreken dat een artikel in het verdrag of een bijbehorend protocol is geschonden. 

    Rapporteer - Plaats commentaar