Is een vereniging van eigenaars een rechtspersoon? , en op grond van welk wetsartikel is dit ?