Irnerius heeft zich de stof van het Corpus Iuris door zelfstudie eigen gemaakt.

De onderwijsmethode van de 1e juridische hoogleraren draagt sporen van haar herkomst in de artes.


Hierdoor: glossen en glossatoren

Rapporteer - Plaats commentaar