Informatievoorziening op operationeel niveau (medewerker) 
  • ð Taakopdrachten; wat op een bepaald moment moet worden gedaan
    ð Procedures en instructies; hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd Betrokken procesmanagers zijn hiervoor verantwoordelijk. 

    Rapporteer - Plaats commentaar