Informatieverzorgingsproces: nadat de informatiebehoeften zijn geïnventariseerd (wat) moet men onderzoeken hoe in deze behoeften kan worden voorzien. Het vaststellen welke basisgegeven moeten worden geregistreerd en door wie. Vervolgens wordt er bepaald welke bewerkingen de gegevens moeten ondergaan om de gewenste informatie te kunnen verstrekken. Het bepalen welke gegeven moeten worden bewaard om eventueel later te gebruiken.
Kwaliteitseisen waaraan de informatie moet voldoen: 
  • −  Effectiviteit; aansluiten op informatiebehoeften, het up-to-date houden
  • −  Tijdigheid; is het wel op tijd? Ligt aan de behoefte
  • −  Continuïteit; de informatie moet continu beschikbaar zijn
  • −  Overzichtelijkheid; vorm moet aansluiten aan de behoefte van informatie voor wie het bestemd is
  • −  Betrouwbaarheid; juist en volledig à doelmatig (efficiënt) en niet teveel kosten 

  Rapporteer - Plaats commentaar