1. Informatiebehoeften op tactisch niveau (afdelingshoofden) 
  1. ð realisatie van het aandeel van het procesmanagement in het ondernemingsplan § kwantitatief aspect: verkopen van hoeveelheden
   § financieel aspect: realiseren van gebudgetteerde verkoopopbrengst
   § sociaal aspect: zorg voor goede werksfeer en werkomstandigheden ð de procesbeheersing (procescontrol), informatiebehoeften hierbij zijn:  § SOLL-situatie: verstrekking is strategisch (doelstellingen
  o Gebudgetteerde kosten en/of opbrengsten
  o Normen ten aanzien van de te besteden tijd en/of het ge- of verbruik van middelen
  § IST-situatie: verstrekking via informatiesysteem
  o Werkelijk ingezette (financiële) middelen (input)
  o Procesresultaten (output) en hoe deze zijn bereikt 

  Rapporteer - Plaats commentaar