Indien er sprake is van uiting van een 'high-risk' situatie bij een consult met bijv. een psychiater of klinisch geneticus waarbij iemand bedreigd wordt, hoe handel je dan m.b.t. je zwijgplicht?

 • Eerst spoor je de patiënt aan om de informatie door te geven. Wil de patiënt dat niet doen, dan mag je, op de volgende voorwaarden, je zwijgplicht doorbreken: 
  - Arts heeft alles gedaan om toestemming te krijgen
  - Groot risico op ernstige schade/leed
  - Er is geen andere weg om schade/leed te voorkomen 
  - Informeren leidt waarschijnlijk tot preventie
  - Er wordt niet meer info versterkt dan nodig 
  - Arts bevindt zich in gewetensnood vanwege een conflict van plichten

  Rapporteer - Plaats commentaar